fbpx

Maandelijkse tip?

 
 

Contacteer ons
(Open van 8:30 uur tot 17:00 uur)

Schrijf.be copy & content
Mechelsesteenweg 155
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
BE 0848.540.558 

+ 32 15 27 55 10  -  info@Schrijf.be
Menu

Wetgeving e-mailreclame

Reclame e-mailen? Dat mag alleen in uw eigen naam, aan klanten en rechtspersonen. Met de vermelding dat het reclame is, het recht om zich uit te schrijven en de mogelijkheid daartoe. Krijgt de ontvanger liever geen mails? Dan moet u hem uit uw lijst schrijven, daadwerkelijk geen mails meer sturen en dat bevestigen.

Kent u de spamwetgeving voor e-mails?

Respecteer de spamwetgeving

E-mailreclame bron van ergernis?

Ergert u zich aan reclamecampagnes per e-mail? Of schaart u zich bij de marketeers die dit goedkope medium uitmelken? Onder het motto: "Baat het niet, dan schaadt het niet."

Of gebruikt ú e-mailreclame beredeneerd? En zendt u nu en dan de laatste productinformatie naar klanten en prospecten. In welke situatie u zich ook herkent, de recente wetgeving op e-commerce is altijd van toepassing.

Schrijf.be vat voor u de spelregels voor reclame via e-mail samen
(wet van 11 maart 2003 en KB van 4 april 2003). Die zijn gestoeld op een Europese richtlijn (en vallen dus in grote lijnen samen met die in de andere Europese landen).
 


Gebundelde reglementering
(pdf, 400 Kb – relevante passages gehighlight)

Wat is reclame via e-mail?

De Europese richtlijn spreekt van 'directe werving', de Belgische wetgever van 'reclame' via e-mail. Dat begrip is ruimer: "Elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent."

Naar wie mag u reclame mailen?

Uitsluitend naar wie u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming gaf (zogenaamde 'opt-in'). De wetgever voorziet twee uitzonderingen waarin u zonder voorafgaande toestemming reclame mag e-mailen:

 1. Aan klanten, maar dan uitsluitend voor uw eigen producten of diensten. Die moeten bovendien gelijkwaardig zijn aan wat u hen oorspronkelijk verkocht hebt (bijv. cd's en boeken, maar niet cd's en verzekeringen). U moet hierbij ook de wet op de bescherming van de privésfeer respecteren.
   
 2. Aan rechtspersonen met onpersoonlijke e-mailadressen zoals info@, contact@, privacy@ en klantendienst@. Een tegenvoorbeeld? voornaam.naam@!

Wat moet u verplicht vermelden?

 1. het woord 'reclame';
 2. het recht voor de ontvanger om zich te verzetten tegen meer van uw reclamemails;
 3. het middel om dat te doen (bijvoorbeeld een antwoord op uw mail, een automatische uitschrijfkoppeling of een uitschrijfpagina op het web).

Wat als de ontvanger zich verzet?

Gaf een ontvanger te kennen dat hij niet gediend is van uw reclamemails? Dan moet u 'binnen een redelijke termijn':

 1. een ontvangstbewijs via e-mail sturen waarin u bevestigt dat u met zijn wensen zult rekening houden;
 2. hier daadwerkelijk ook maatregelen voor nemen;
 3. uw interne lijsten bijwerken.

Spam-wetgeving: mag ik reclame anoniem verzenden?

Neen, de wet verbiedt u om:

 • het e-mailadres of de identiteit van een derde te gebruiken;
 • informatie te vervalsen of te verbergen waarmee de ontvanger de oorsprong van de reclamemail of de weg die de mail volgde, kan achterhalen.

Spam-wetgeving: geldt die ook voor mijn e-nieuwsbrieven?

Ja. Toch kunt u elk legaal probleem gemakkelijk vermijden. Door uw e-nieuwsbrief alleen te versturen naar wie zichzelf inschreef ('opt-in') - uw 'abonnees' dus. Een voorbeeld? De Schrijf.be-nieuwsbrief, waarin deze tip eerst verscheen voor hij hier gearchiveerd werd.

E-nieuwsbrief voor duurzaam effect

Reclamemails kunnen op korte termijn extra verkoop genereren. Maar overdrijf er nooit mee of u verbrandt uw bedrijfsimago. Duurzame klantenrelaties zijn gebaseerd op wederzijds respect. Echte e-nieuwsbrieven bieden de prospect echte toegevoegde waarde. Die hij vroeg of laat ook 'naar waarde schat' door ... uw klant te worden.

Hebt u zelf geen inspiratie of tijd voor één nieuwsbrief per maand? Spreek dan Schrijf.be aan.


Lees ook